หน้าหลัก
เกียวกับโครงการ
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เครือข่ายชุมชน
ประชาสัมพันธ์
    ข่าวทั่วไป
    กิจกรรม
วิธีการเลิกบุหรี่
    ยาที่ใช้เลิกบุหรี่
    การเลิกบุหรี่
    การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
    PHARMACY CASE
สื่อมัลติมีเดีย
    ความรู้เรื่องบุหรี่
    การให้คำปรึกษา (ENG)
    การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ติดต่อเรา
    คณะผู้ให้คำปรึกษา
  Admin   

     


   โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่และให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

นวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี่
    ขออนุญาติท่าน ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบล แชร์ความสำเร็จของทีมนักวิจัยคลินิกฟ้าใส รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ สปสช.10 อุบลราชธานี สสจ.อุบลราชธานีและเครือข่ายแกนนำโรงเรีบนปลอดบุหรี่ ที่ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ครับ ท่านประจิน จั่นตอง ท่านอธิการ รองวิจัยฯ และ ผอ.อุทยานให้เกียรติในครั้งนี้


หมวดหมู่ กิจกรรม (30/8/2559)
คู่มือการบำบัดผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ด้วยนวัตกรรมหญ้าดอกขาว
    คู่มือการบำบัดผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ด้วยนวัตกรรมหญ้าดอกขาว และเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการบำบัดผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ พิษภัยของบุหรี่ ผลงานวิจัยที่ผ่านมา

หมวดหมู่ ข่าวทั่วไป (30/8/2559)
ม.อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ๑๐๐%
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมใจต้านภัยบุรี่” และโครงการนำร่อง “จังหวัดอุบลราชธานีปลอดบุรี” จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “ประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดบุรี่ ๑๐๐%” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานและมอบป้ายคณะปลอดบุหรี่ให้แก่คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย และหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ป้องกัน และควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จากนั้น ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้เกียรติพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำหน้าที่เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์

หมวดหมู่ ข่าวทั่วไป (6/3/2557)
ทีมผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. เยี่ยมชมการดำเนินงาน รพ.สต.บัววัด
    โดยอ.กมลพร อ.สันติ อ.สืบพงษ์ รพ.ค่ายสรรพสิทธิฯ เข้าเยี่ยมชมการดำนเินงานคัดกรองบุหรี่ ที่รพ.สต.บัววัด เครือข่ายภาคีคลินิกฟ้าใส ม.อุบลฯ วันที่ 26 กพ 57 หมวดหมู่ ข่าวทั่วไป (6/3/2557)
งานประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
    โปสเตอร์บุหรี่ทีมคลินิกฟ้าใส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชาหญ้าดอกขาวของ รพสต บัววัด ได้รับรางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยมอันดับที่ 1


หมวดหมู่ ข่าวทั่วไป (20/1/2560)