หน้าหลัก
เกียวกับโครงการ
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เครือข่ายชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวทั่วไป
    กิจกรรม
วิธีการเลิกบุหรี่
    ยาที่ใช้เลิกบุหรี่
    การเลิกบุหรี่
    การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
    PHARMACY CASE
สื่อมัลติมีเดีย
    ความรู้เรื่องบุหรี่
    การให้คำปรึกษา (ENG)
    การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ติดต่อเรา
    คณะผู้ให้คำปรึกษา
  Admin        โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่และให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

 สาระน่ารู้

ชมคลิป : สูบบุหรี่ สูบโรค

           บุหรี่ มีสารต่างๆ หลายชนิด แต่สารสำคัญที่ทำให้เกิดการเสพติดคือ นิโคติน เป็นสารแอลคะลอยด์ที่ไม่มีสี นิโคติน 30 มิลลิกรัมสามารถทำให้คนตายได้ บุหรี่ธรรมดามวนหนึ่งจะมีนิโคตินอยู่ราว 15-20 มิลลิกรัม ก็คือจำนวนนิโคตินในบุหรี่ 2 มวน สามารถทำให้คนตายได้ในทันที แต่การที่สูบบุหรี่ติดต่อกันหลายมวนแล้วไม่ตาย ก็เพราะว่ามีนิโคตินในควันบุหรี่ เป็นส่วนน้อยที่เข้าสู่ร่างกายของผู้สูบ

 ข่าวสารอัพเดท

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมความร่วมมือ
    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพอาเซียน (AUN-HPN) หมวดหมู่ ข่าวทั่วไป (16/2/2561)
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค สสจ.อุบลฯ
    วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค สสจ.อุบลฯ เป็นผู้จัดงาน พร้อมขึ้นรับโล่ห์จากรองผู้ว่าฯ หมวดหมู่ ข่าวทั่วไป (10/2/2561)
ประชุมหารือจัดทำโครงการพัฒนาตำรับยาโบราณ
    ประชุมหารือจัดทำโครงการพัฒนาตำรับยาโบราณจากคัมภีร์ใบลาน 400 ปี หมวดหมู่ ข่าวทั่วไป (10/2/2561)
เยี่ยมชมงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
    เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และนำเสนอผลงาน ม.อุบลปลอดบุหรี่ หมวดหมู่ กิจกรรม (9/2/2561)
ประชุมหารือเตรียมเสนอโครงการขับเคลื่อน
    ประชุมหารือเตรียมเสนอโครงการขับเคลื่อนแบบบูรณาการเพื่อให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมวดหมู่ ข่าวทั่วไป (9/2/2561)