หน้าหลัก
เกียวกับโครงการ
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เครือข่ายชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวทั่วไป
    กิจกรรม
วิธีการเลิกบุหรี่
    ยาที่ใช้เลิกบุหรี่
    การเลิกบุหรี่
    การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
    PHARMACY CASE
สื่อมัลติมีเดีย
    ความรู้เรื่องบุหรี่
    การให้คำปรึกษา (ENG)
    การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ติดต่อเรา
    คณะผู้ให้คำปรึกษา
  Admin
 
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวทั่วไป
การประชุมเชิงปฎิบัติการณ์ และการดำเนินงานภายใต้พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

  View:23

"การประชุมเชิงปฎิบัติการณ์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจสาระสำคัญและการดำเนินงานภายใต้พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560"

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

        วันเสาร์ที่ 28 เม.ย.61 ที่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่าภูเก็ตป่าตอง จ.ภูเก็ต นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการณ์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจสาระสำคัญและการดำเนินงานภายใต้ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และผช.เลขานุการในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รุ่นที่1 โดยมี 
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงปัญหาและความท้าทายในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ และนส.บังอร ฤิทธิภักดี ผอ. Southeast Asia Tobacco Control Alliance ชี้แจงกรอบแนวทางระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกลยุทธในการขับเคลือนดำเนินงานควบคุมยาสูบให้บรรลุเป้าหมาย

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม