หน้าหลัก
เกียวกับโครงการ
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เครือข่ายชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวทั่วไป
    กิจกรรม
วิธีการเลิกบุหรี่
    ยาที่ใช้เลิกบุหรี่
    การเลิกบุหรี่
    การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
    PHARMACY CASE
สื่อมัลติมีเดีย
    ความรู้เรื่องบุหรี่
    การให้คำปรึกษา (ENG)
    การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ติดต่อเรา
    คณะผู้ให้คำปรึกษา
  Admin
 
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวทั่วไป
โล่ห์รางวัลการสร้างนวัตกรรมเลิกบุหรี่ให้คนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

  View:95

ภาพโล่ห์รางวัลในฐานะที่เราสร้างนวัตกรรมเลิกบุหรี่ให้คนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยใช้เพื่อเลิกบุหรี่ (นวัตกรรมหญ้าดอกขาว)

  

โล่ห์รางวัลในฐานะที่เราสร้างนวัตกรรมเลิกบุหรี่ให้คนในุชมชนรอบมหาวิทยาลัยใช้เพื่อเลิกบุหรี่ (นวัตกรรมหญ้าดอกขาว) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทีมอุบลเข้มแข็ง ทั้งโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ,รพสต. บัววัด และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนรางวัลอันที่ 2 เป็นรางวัลผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเลิกบุหรี่ในชุมชน