หน้าหลัก
เกียวกับโครงการ
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เครือข่ายชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวทั่วไป
    กิจกรรม
วิธีการเลิกบุหรี่
    ยาที่ใช้เลิกบุหรี่
    การเลิกบุหรี่
    การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
    PHARMACY CASE
สื่อมัลติมีเดีย
    ความรู้เรื่องบุหรี่
    การให้คำปรึกษา (ENG)
    การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ติดต่อเรา
    คณะผู้ให้คำปรึกษา
  Admin
 
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวทั่วไป
รพสต.ปทุม และภาคีเครือข่ายรับการนิเทศเสริมพลังโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่

  View:128

ภาคีเครือข่ายรับการนิเทศเสริมพลังโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่
และนิเทศเยี่ยมเสริมพลัง

 

         รพสต.ปทุม และภาคีเครือข่ายรับการนิเทศเสริมพลังโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่และนิเทศเยี่ยมเสริมพลัง/ดูงานโดย. นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นพ.ชัย กฤติภิชาตกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบ,ผศ.ดร.ลักขณา. เติมศิริกุลชัย ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ(พศย.)