หน้าหลัก
เกียวกับโครงการ
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เครือข่ายชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวทั่วไป
    กิจกรรม
วิธีการเลิกบุหรี่
    ยาที่ใช้เลิกบุหรี่
    การเลิกบุหรี่
    การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
    PHARMACY CASE
สื่อมัลติมีเดีย
    ความรู้เรื่องบุหรี่
    การให้คำปรึกษา (ENG)
    การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ติดต่อเรา
    คณะผู้ให้คำปรึกษา
  Admin
 
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวทั่วไป
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมความร่วมมือ

  View:108

          วันที่ 13 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพอาเซียน (AUN-HPN)โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี และได้เชิญอธิการบดี คณบดีหรือผู้แทนของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 สถาบัน เพื่อร่วมกันพิจารณาเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพร่วมกัน