หน้าหลัก
เกียวกับโครงการ
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เครือข่ายชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวทั่วไป
    กิจกรรม
วิธีการเลิกบุหรี่
    ยาที่ใช้เลิกบุหรี่
    การเลิกบุหรี่
    การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
    PHARMACY CASE
สื่อมัลติมีเดีย
    ความรู้เรื่องบุหรี่
    การให้คำปรึกษา (ENG)
    การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ติดต่อเรา
    คณะผู้ให้คำปรึกษา
  Admin
 
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวทั่วไป
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค สสจ.อุบลฯ

  View:100

  

            กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. สสจ.อุบลราชธานี เป็นผู้จัดงาน อ.วีระวัฒน์เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขึ้นรับโล่ห์จากรองผู้ว่าราชการจังหวัด