หน้าหลัก
เกียวกับโครงการ
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เครือข่ายชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวทั่วไป
    กิจกรรม
วิธีการเลิกบุหรี่
    ยาที่ใช้เลิกบุหรี่
    การเลิกบุหรี่
    การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
    PHARMACY CASE
สื่อมัลติมีเดีย
    ความรู้เรื่องบุหรี่
    การให้คำปรึกษา (ENG)
    การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ติดต่อเรา
    คณะผู้ให้คำปรึกษา
  Admin
 
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวทั่วไป
การตรวจเยี่ยมชม ประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

  View:52

 

การตรวจเยี่ยมชม ประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

        วันที่ 22 กพ. 2560 การตรวจเยี่ยมชม ประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ จากทีมผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  ขอบขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี อ.นิรันดร์ อ.ประวิ อ.ชัย อ.คฑา ทีม สสจ. สสอ.วาิรน รพสต.บัววัด อบต.กระโพ ศูนย์นวัตกรรมเด็กฯ ทีมวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ว.แพทย์ และคณะเภสัชฯ ที่ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น