หน้าหลัก
เกียวกับโครงการ
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เครือข่ายชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวทั่วไป
    กิจกรรม
วิธีการเลิกบุหรี่
    ยาที่ใช้เลิกบุหรี่
    การเลิกบุหรี่
    การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
    PHARMACY CASE
สื่อมัลติมีเดีย
    ความรู้เรื่องบุหรี่
    การให้คำปรึกษา (ENG)
    การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ติดต่อเรา
    คณะผู้ให้คำปรึกษา
  Admin
 
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม
นวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี่

  View:599

 ขออนุญาติ ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แชร์ความสำเร็จของทีมนักวิจัยคลินิคฟ้าใส ที่ร่วมพัฒนานวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ในครั้งนี้ด้วย