หน้าหลัก
เกียวกับโครงการ
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เครือข่ายชุมชน
ประชาสัมพันธ์
    ข่าวทั่วไป
    กิจกรรม
วิธีการเลิกบุหรี่
    ยาที่ใช้เลิกบุหรี่
    การเลิกบุหรี่
    การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
    PHARMACY CASE
สื่อมัลติมีเดีย
    ความรู้เรื่องบุหรี่
    การให้คำปรึกษา (ENG)
    การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ติดต่อเรา
    คณะผู้ให้คำปรึกษา
  Admin
 
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี่
    ขออนุญาติท่าน ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบล แชร์ความสำเร็จของทีมนักวิจัยคลินิกฟ้าใส รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ สปสช.10 อุบลราชธานี สสจ.อุบลราชธานีและเครือข่ายแกนนำโรงเรีบนปลอดบุหรี่ ที่ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ครับ ท่านประจิน จั่นตอง ท่านอธิการ รองวิจัยฯ และ ผอ.อุทยานให้เกียรติในครั้งนี้หมวดหมู่ : กิจกรรม  วันที่ 30/8/2559
นักวิจัย ม.อุบลฯ ก้าวไกลนำเสนอผลงานวิจัย การป้องกันการสูบบุหรี่ ผ่านเวทีระดับนานาชาติ
    
หมวดหมู่ : กิจกรรม  วันที่ 18/9/2556
ควันหลงงาน IUHPE2013 ทีม กยย.
    
หมวดหมู่ : กิจกรรม  วันที่ 18/9/2556
ควันหลงงานประชุม iUHPE2013
    
หมวดหมู่ : กิจกรรม  วันที่ 18/9/2556
คลินิกฟ้าใส...เปิดให้บริการแล้ว เชิญบุลากร นักศึกษ และประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการ "อยากเลิกบุหรี่" ได้ที่ ศูนย์บริการทางการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์
    
หมวดหมู่ : กิจกรรม  วันที่ 8/8/2556
ม.อุบลฯ จับมือ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมมือบริการคลินิกฟ้าใส คัดกรอง รักษา ปรึกษาการเลิกบุหรี่
    
หมวดหมู่ : กิจกรรม  วันที่ 8/8/2556
บริการคลินิกฟ้าใส ที่ม.อุบลฯ 1
    
หมวดหมู่ : กิจกรรม  วันที่ 8/8/2556