หน้าหลัก
เกียวกับโครงการ
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เครือข่ายชุมชน
ประชาสัมพันธ์
    ข่าวทั่วไป
    กิจกรรม
วิธีการเลิกบุหรี่
    ยาที่ใช้เลิกบุหรี่
    การเลิกบุหรี่
    การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
    PHARMACY CASE
สื่อมัลติมีเดีย
    ความรู้เรื่องบุหรี่
    การให้คำปรึกษา (ENG)
    การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ติดต่อเรา
    คณะผู้ให้คำปรึกษา
  Admin
 
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์
ทีมคลินิกฟ้าใส วิทยาลัยแพทย์ฯ ม.อุบลราชธานี เร่งพัฒนาระบบให้บริการเพื่อเลิกบุหรี่ภ่ายใต้โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
    ทีมนักวิจัยคลินืกฟ้าใส วิทยาลัยแพทย์ฯ ม.อุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อปรัปบรุง ยกระดับการให้บริการเพื่อเลิกบุหรี่ในแผนกผู้ป่วยนอก ม.อุบลราชธานี ให้รองรับกับนักศึกษา ประาชาชนที่ต้องการเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพและเทดไท้องค์ราชันย์ โดยมีทั้งหมด 3 โครงการ ประกอบด้วย
1. STEP TRIALS
2 Smoking Cessation Model Development
3.Quit Calendar phase II)

ทั้งนี้มีรนักวิจัยจากหลากหลายสาขาและหน่วยงานทั้งใน*นอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ

หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป  วันที่ 21/8/2560
ประชุมวิชาการ Community Based research
    ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Community Based Research โดยนพ.ปริญญา ชำนาญ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.300-12.00 น ณ ห้องประชุม 401

หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป  วันที่ 21/8/2560
คู่มือการบำบัดผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ด้วยนวัตกรรมหญ้าดอกขาว
    คู่มือการบำบัดผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ด้วยนวัตกรรมหญ้าดอกขาว และเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการบำบัดผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ พิษภัยของบุหรี่ ผลงานวิจัยที่ผ่านมา


หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป  วันที่ 30/8/2559
ม.อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ๑๐๐%
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมใจต้านภัยบุรี่” และโครงการนำร่อง “จังหวัดอุบลราชธานีปลอดบุรี” จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “ประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดบุรี่ ๑๐๐%” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานและมอบป้ายคณะปลอดบุหรี่ให้แก่คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย และหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ป้องกัน และควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จากนั้น ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้เกียรติพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำหน้าที่เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์


หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป  วันที่ 6/3/2557
ทีมผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. เยี่ยมชมการดำเนินงาน รพ.สต.บัววัด
    โดยอ.กมลพร อ.สันติ อ.สืบพงษ์ รพ.ค่ายสรรพสิทธิฯ เข้าเยี่ยมชมการดำนเินงานคัดกรองบุหรี่ ที่รพ.สต.บัววัด เครือข่ายภาคีคลินิกฟ้าใส ม.อุบลฯ วันที่ 26 กพ 57
หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป  วันที่ 6/3/2557
งานประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
    โปสเตอร์บุหรี่ทีมคลินิกฟ้าใส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชาหญ้าดอกขาวของ รพสต บัววัด ได้รับรางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยมอันดับที่ 1หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป  วันที่ 20/1/2560
คัดกรองน้อง รร.วิจิตราพิทยาและลือคำหาญวารินชำราบ
    คัดกรองน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยาและโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ขอบคุณตัวเเทนจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เเละขอขอบตุณน้องๆ มา ณ โอกาศนี้ด้วยคับ
หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป  วันที่ 6/3/2557
อบรมแกนนำครู-นักเรียน โครกงารนำร่องจังหวัดปลอดบุหรี่
    อบรมแกนนำครู-นักเรียน โครกงารนำร่องจังหวัดปลอดบุหรี่
ณ วิทยาลัยแพทยศาสจร์เเละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป  วันที่ 6/3/2557
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยม รพ.สต.บัววัด
    เมื่อวันที่ 5 กพ. 2557 ที่ผ่านมา นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เเดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังสรุปฟลการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม อาทิเช่น การแพทยืแผนไทย คลินิกอดบุหรี่ (คลินิกฟ้าใส)ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์ สสจ.อุบลราชธานี, สสอ.วารินชำราบ, รพ.วารินชำราบ, ทีมรพ.สต.บัววัด, ผู้นำชุมชน, และอสม.ให้การต้อนรับ
หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป  วันที่ 4/3/2557
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
    กำหนดการดำเนินกิจกรรมวันประกาศเจตนารมณ์เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป  วันที่ 4/2/2557
'นักวิจัย'ชี้ปัจจัยเสี่ยง'เด็กติดบุหรี่'
    
หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป  วันที่ 18/9/2556
ร่วมแชร์ ร่วมไลค์ สนับสนุนภาพคำเตือน 85% เพื่อลูกหลานเยาวชนไทย
    
หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป  วันที่ 18/9/2556
รายงานของนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกา การสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคได้อย่างไร
    
หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป  วันที่ 18/9/2556
ออสเตรเลีย ขึ้นภาษียาสูบนำเงินรักษามะเร็ง
    
หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป  วันที่ 18/9/2556
นักสูบรับ ขยายภาพบนซองบุหรี่มีผลจริง
    
หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป  วันที่ 18/9/2556
กัน เดอะสตาร์ ปลื้ม ได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์วันงดสูบบุหรี่
    
หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป  วันที่ 18/9/2556
ม.อุบลฯ จัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ จัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป  วันที่ 8/8/2556